Čerpadla EMM

EMM INDUSTRY je polský výrobce průmyslových kalových čerpadel pro dopravu abrazivních a chemicky agresivních suspenzí, uzavíracích armatur a spojek.

Vertikální a horizontální kalová čerpadla EMM byla navržena pro práci ve zvláště obtížných podmínkách, všude tam, kde od čerpadla provozovatelé očekávají velmi vysokou účinnost a nadprůměrnou spolehlivost.

Konstrukce a použité materiály umožňují nasazení zařízení v extrémně těžkých provozních podmínkách jako v:

 • černouhelných a hnědouhelných dolech
 • zpracovatelských závodech minerálních surovin
 • pískovnách a štěrkovnách
 • dřevozpracujících závodech a papírnách
 • elektrárnách a teplárnách
 • cukrovarech
 • stavebnictví
 • chemických závodech včetně čerpání kyselin a jejich sloučenin

Zvláštní vlastností čerpadel EMM vyráběných firmou EMM Industry® je velmi jednoduchá, ale současně promyšlená konstrukce a jednoduché provedení jednotlivých dílů mechanické a průtokové části čerpadla, které ideálně do sebe zapadají a mají dokonalé mechanické a hydraulické vlastnosti.

Druhy čerpadel EMM dle jejich použití:

Dodáváme technologicky pokročilé hotové výrobky a komplexní procesní řešení. Kvalita výrobků EMM Industry® je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech majitelů firmy, stejně jako zaměstnanců, a také na certifikovaném Systému řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2015 v roce 2009. Jejím potvrzením je získaná důvěra i uznání našich zákazníků na polském i evropském trhu.

EMM Industry je na trhu více než 15 let a získali tak nezbytné zkušenosti, díky nímž fungují jako komplexní výrobce a dodavatel, dále současně poskytují zákazníkům  možnost využití plné poradenské a servisní podpory.

Jsme výhradním zastupcem čerpadel EMM INDUSTRY pro Českou a Slovenskou Republiku.

Více detailů na www stránkách výrobce EMM INDUSTRY : www.emm.com.pl

Flotační činidla

Flotační činidla jsou chemické přípravky (sběrače a pěniče), určené pro pěnovou selektivní flotaci černouhelných kalů a grafitu. Složení činidel je tvořeno směsí vyšších pěničů a sběračů s přídavkem aktivátorů určených speciálně pro frakční flotaci černého uhlí a kalů. Neobsahuje PCB, fenoly, jiné toxické látky.

 • RF- 64, RF- 55
 • R- 622
 • MATRIX

Přípravky proti zamrzání

Jsou to přípravky proti namrzání sypkých látek (např. uhlí) na korby během transportu v železničních vagonech nebo nákladních autech, a to až do teplot – 30oC. Přípravek je tvořen směsí polyglykolů, glykolů a antikorozních přísad.

 • R- 1704